Novo aparcamento en Marín na zona de Ameal

A execución levará 5 meses e consiste na construcción dun aparcadoiro nas inmediación da Variante de Marín (VG-4.4) e da vía provincial EP-1202. O aparcamento contará cunha superficie total de 300 m2 e disporá de 82 prazas preinstalaciónde purntos de recarga para vehículos eléctricos. Terá tamén unha marquesiña para o acceso das liñas de autobús.
24 de agosto de 2023
aparcamento ameal marín

A Xunta asignou unha inversión de máis de 570.000 euros para a realización dos traballos correspondentes ao estacionamento disuasorio nos arredores do centro de Ameal, localizado no concello de Marín.

A adxudicación desta tarefa foi conferida á empresa Construcciones, Obras y Viales, S.A., cun prazo estimado de execución de 5 meses. Este moderno aparcamiento situarase nas proximidades da Variante de Marín (VG-4.4) e a vía provincial EP-1202, abarcando unha superficie total de 3.000 m².

O estacionamento contará cun total de 82 espazos para vehículos, 79 dispostos en batería e 3 en liña. Destacando o seu compromiso coa accesibilidade, destinaranse tres estas prazas para persoas con movilidade reducida e incluirán puntos de recarga previamente instalados para automóbiles eléctricos.

As dimensións das prazas serán de 2,5 por 5 metros, mentres que os carriles internos de circulación terán un ancho de 4,2 metros cun só sentido de tráfico. Ademais, como parte das labores, contemplanse sendeiros peatonais de 1,8 metros de ancho para garantir a seguridade na movilidade interna, áreas de arbolado e alumbrado público, así como as aceras ao longo do perímetro.

Cumprindo unha solicitude da concello de Marín, incluirase no proxecto da construción dunha marquesina que facilitará o acceso e a espera das liñas de autobuses neste punto.

Esta acción forma parte dos proxectos impulsados pola Xunta co respaldo dos fondos europeos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia da Next Generation UE, co propósito de fomentar a transformación da movilidade en entornos urbanos cara a desplazamentos máis limpos e sostenibles.

Deja un comentario

Don't Miss