O BNG solicita a revisión do inventario de bens e dereitos do Concello de Marín

Tino Iglesias propón unha revisión e actualización exhaustiva do Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Marín.
19 de agosto de 2023
marín bens e dereitos

No pleno do Concello de Marín celebrado o xoves 10 de agosto, o Bloque Nacionalista Galego (BNG) manifestou o seu apoio á rectificación do Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Marín.

A rectificación ten por obxecto incorporar as modificacións derivadas da resolución das reclamacións estudadas e as modificacións derivadas de diversos procesos administrativos.

Segundo o disposto no artigo 33.1 do Regulamento de Patrimonio das Entidades Locais (RD 1372/1986, do 13 de xuño), é necesaria anualmente a rectificación do Inventario Municipal. Este proceso implica reflectir todo tipo de cambios e circunstancias relacionados cos bens e dereitos municipais.

Tino Iglesias, concelleiro do BNG, lembrou que “no ano 2010 realizouse unha actualización integral do inventario, que supuxo a emisión de rexistros individuais de cada ben ou dereito”.

Iglesias destacou que «as posteriores revisións ou rectificacións realizadas no ano 2015 e que na actualidade non foron capaces de abordar diversas deficiencias ou lagoas que cremos que existen no noso Inventario. Por iso, solicitamos a súa adaptación, iniciando un novo e profundo esforzo de actualización».

Actualización

Neste momento cabe destacar vías e camiños sin nomenclatura, xeolocalización, actualización, valorización:

 • Neste momento hai 1.446 vías e camiños municipais, a gran maioría carece de nomenclatura definitoria.
 • Cada rexistro viario deberá contar con campos de información onde se detallen a presenza ou ausencia de beirarrúas, beirarrúas, abastecemento de auga, alcantarillado, alumeado, gas, comunicación, etc.
 • Todas as propiedades, parcelas, estradas deben incluír nos seus rexistros información de xeolocalización GPS, segundo os estándares modernos.
 • Do mesmo xeito, deberá actualizarse a correspondente clasificación urbanística en relación co vixente Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM).
 • As revisións de valoración son necesarias xa que algunhas parecen estar desactualizadas. Por exemplo, «Calle Almuiña» está valorado en 9.707 €, «Calle Ezequiel Massoni» en 46.380 €, mentres que «Secundino Lorenzo» está valorado en 204.062 €.
 • Tamén chama a atención a valoración de «Travesía República Argentina» en 1.800 €, a pesar de que o investimento do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra superou os 256.000 € para a súa urbanización (inaugurada en agosto de 2022).
 • Exclusións destacables son a valoración do Palco da Música e dos crucifixos, con moitos lavadoiros e fontes valorados en apenas uns centos de euros.
 • Existen descricións ambiguas en determinados rexistros e denominacións caducas, como «Servicios Sociais Vergel» (actual sede da Policía Local), «Bosque de Cuadro» (Ecoparque), «Aula de Música de Calvo Sotelo».
 • Do mesmo xeito, algúns nomes de rúas que cambiaron desde 2010 non foron actualizados.
 • Precísase unha revisión do catálogo doutros bens, xa que practicamente non se inclúe nada máis aló dos cadros da colección do Museo Manuel Torres e os situados na Casa do Concello.
 • Faltan elementos especiais como as vidreiras da sala de plenos e o seu mobiliario, equipos electrónicos, maquinaria e mobiliario en diversas dependencias e espazos municipais.
 • Sorprendentemente, propiedades municipais como a Torre do Reloxo non figuran no inventario.

Por iso, Tino Iglesias insta a «unha revisión e actualización exhaustiva do Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Marín para corrixir as deficiencias detectadas polo noso Grupo Municipal. Este esforzo ten como obxectivo presentar ao concello un inventario totalmente actualizado no vindeiro exercicio. fiscal 2024, de conformidade co requisito de revisión anual».

Citando ferramentas de referencia empregadas por outros concellos, o deputado do BNG destacou as prácticas salientables de Xove e Arteijo. O primeiro utiliza ferramentas de xeolocalización, mentres que o segundo utiliza software especializado para a xestión de inventarios.

Deja un comentario

Don't Miss