Vocacións científico tecnolóxicas a través do Club de Ciencia

Os centros educativos interesados ​​en sumarse a esta proposta poden presentar as súas solicitudes a través da plataforma Programas Educativos ata o 18 de setembro de 2023. No ano académico 2022-2023 participaron dous colexios de Marín no Club de Ciencia, o CEIP de Ardán e o CEIP da Laxe.
22 de agosto de 2023
ciencia tecnoloxía, club de ciencias

Un ano máis, a Xunta de Galicia pon en marcha o Club de Ciencia, unha iniciativa dirixida a fomentar o interese pola ciencia e a tecnoloxía entre os máis novos. No ano académico 2022-2023 participaron dous colexios de Marín no Club de Ciencia, o CEIP de Ardán e o CEIP da Laxe.

Os centros educativos interesados ​​en sumarse a esta proposta poden presentar as súas solicitudes a través da plataforma Programas Educativos ata o 18 de setembro de 2023.

O programa comezou no curso 2016/17 coa participación de dez centros. Desde entón, experimentou un crecemento notable, que implicou a 175 institucións impresionantes no último curso académico. Para o próximo ano, destinouse un orzamento total de 200.000 euros para sustentar as actividades do programa.

Club de Ciencias

O Club de Ciencias ten como principal obxectivo proporcionar un ambente enriquecedor para desenrolar estratexias metodolóxicas que amplíen as capacidades, coñecementos e técnicas dos participantes. Isto conséguese a través dunha invitación á exploración, estimulando a curiosidade do alumnado para afondar nos diversos campos da ciencia e as súas aplicacións tecnolóxicas.

Ao establecer estes ambientes de aprendizaxe dinámicos, o programa fomenta activamente as aspiracións en áreas que van desde a ciencia e as matemáticas ata a enxeñaría e a tecnoloxía, trazando así un camiño para que os estudantes cursen estas disciplinas a nivel universitario.

Esta iniciativa encaixa perfectamente coa Estratexia «Educación Dixital 2030» da Xunta de Galicia, baixo a tutela da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. Serve como exemplo da aposta por impulsar e desenvolver programas dirixidos a mellorar as competencias dixitais e científico-tecnolóxicas do alumnado. O Club da Ciencia eríxese como emblema neste marco máis amplo, disposto a conformar a traxectoria das mentes novas e contribuír ao avance do panorama científico galego.

Máis información en

Deja un comentario

Don't Miss