O BNG aposta pola renovación de inmobles para dinamizar Marín e satisfacer as demandas habitacionais

O Bloque Nacionalista Galego (BNG) propón iniciar negociacións co Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para a reforma e posta a disposición desta vivenda de Protección Oficial de Promoción Pública.
5 de octubre de 2023
inmobles marín zona vella,

Lucía Santos subliña a importancia do urbanismo como un dos eixos fundamentais para o progreso social e económico do concello. No pasado mes de outubro do 2022, a Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, fixo público o compromiso de que o ano 2023 sería o ano da promoción de vivenda pública en Galiza, cunha ambiciosa proposta de impulsar 1.200 novas vivendas públicas, das cales 1.000 serán de nova construción e 200 rehabilitadas.

Neste contexto, a día de hoxe, segundo datos do Rexistro Único de Demandantes de Galicia do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) con data de 25 de setembro, rexístranse un total de 86 solicitudes de compra, alugueiro ou alugueiro con opción de compra de vivendas de Protección Oficial de Promoción Pública no Concello de Marín.

Aliseda Inmobiliaria

Chama especialmente a atención a situación dun inmoble situado na rúa Concepción Arenal 64 de Marín, ofrecido pola sociedade mercantil ALISEDA INMOBILIARIA, experta na xestión de activos e créditos nmobiliarios.

Este inmoble está á venda por un importe de 109.400 euros e conta cunha licenza municipal de obras concedida pola Comisión de Goberno no ano 2002 para a construción dun edificio con 11 vivendas, locais comerciais e garaxes. Tras case dúas décadas, a obra atópase paralizada, coa estrutura abandonada e sen acondicionar.

Negociacións co Insitituto Galego de Vivienda

Diante desta realidade, o Bloque Nacionalista Galego (BNG) propón iniciar negociacións co Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para a reforma e posta a disposición desta vivenda de Protección Oficial de Promoción Pública.

Esta iniciativa requiriría previamente a adquisición por parte do IGVS ou do Concello de Marín, a través de fondos de cooperación convocados pola resolución do 2 de agosto de 2023, do Instituto Galego de Vivenda e Solo. Dita resolución contempla como posibilidade a adquisición de inmobles para a súa posterior rehabilitación.

A adquisición e finalización da obra permitirían acadar varios obxectivos esenciais para a comunidade local:
 Axudar a revitalizar unha parte do casco urbano.
Eliminar unha estrutura de inmoble abandonado con potencial perigo.
 Poñer á disposición da cidadanía vivendas de protección oficial de promoción pública.
Reducir o número de persoas na bolsa de demandantes no noso Concello para este tipo de vivendas.
Axudar ao IGVS a cumprir o seu obxectivo de alcanzar en 2023 unha bolsa de 1.200 vivendas.

Edificios históricos de Marín que precisan de incentivos para a súa rehabilitación.

Lucía Santos, voceira do BNG, subliña a importancia do urbanismo como un dos eixos fundamentais para o progreso social e económico do concello. Neste senso, destaca que a falta de vivenda nova é un dos motivos polo que Marín perde poboación de xeito continuo.

Sobre a rehabilitación nunha entrevista con Diario Marín, Lucía Santos tivo claro: “Se hai rehabilitación haberá máis xente que se quedará a vivir en Marín e virá máis turismo familiar e de calidade. Por que non o fas? Non sabemos se é por descoido ou por incompetencia. O Plan de Hórreos dificulta a rehabilitación de vivendas próximas aos hórreos. Hai xente que está interesada en adquirir vivendas no centro histórico, pero pode levar anos conseguir un permiso para realizar unha obra sinxela como cambiar un baño. O PXOM acurtaría os prazos porque todo dependería do Concello e sería moito máis áxil”.

Deja un comentario

Don't Miss