O BNG propón un Punto Limpo en Marín

A iniciativa propuña a creación dun Punto Limpo, un espazo deseñado para facilitar a recollida selectiva de residuos de maior tamaño ou específicos, co fin de evitar a acumulación de refugallos ao redor dos contedores e mellorar a imaxe do municipio, especialmente en períodos de alta afluencia turística.
8 de octubre de 2023
mini puntos limpios

O pasado 4 de outubro de 2023, José Luis Souto Piñeiro, Concelleiro do Bloque Nacionalista Galego (BNG), presentou unha moción para levar ao pleno a necesidade de abordar un problema evidente na xestión e recollida de residuos, representado polos contedores desbordados que xeraban unha imaxe de descoido e sucidade nos espazos públicos.

A iniciativa propuña a creación dun Punto Limpo, un espazo deseñado para facilitar a recollida selectiva de residuos de maior tamaño ou específicos, co fin de evitar a acumulación de refugallos ao redor dos contedores e mellorar a imaxe do municipio, especialmente en períodos de alta afluencia turística. Este espazo converteríase nun punto intermedio entre os cidadáns e a transformación final dos residuos, fomentando así a recollida selectiva e a colaboración entre o concello e os seus habitantes.

Puntos Móbeis Ecolóxicos

A proposta incluía a implementación de Puntos Móbeis Ecolóxicos para facilitar o depósito de residuos en diferentes ubicacións, especialmente para as comunidades en áreas afastadas.

Este enfoque contribuiría a reducir o exceso de residuos e fomentaría a disposición adecuada de obxectos non desexados, beneficiando a persoas con mobilidade reducida e á poboación maior. Ademais, propoñíase a creación dun Punto Verde comunitario para a correcta eliminación de residuos vexetais, procedentes de xardíns e fincas, contribuíndo á limpeza e ao rendemento de espazos verdes urbanos.

Aínda que a proposta non foi aprobada na xunta do Concello, o BNG reforza a súa relevancia para a mellora da calidade de vida da comunidade e a necesidade de preservar o medio ambiente. Nesta liña, acordouse traballar de forma colaborativa entre os distintos grupos políticos para incluír a proposta do Punto Limpo no próximo concurso, garantindo así a súa implementación no futuro.

O BNG está aberto ao diálogo e considera que esta proposta representa unha oportunidade de mellora significativa para a actual e futura calidade de vida dos cidadáns.

Deja un comentario

Don't Miss