A Valedora do Pobo, a instancias do BNG, demanda transparencia no Concello de Marín

Lucía Santos, portavoz municipal do BNG, desempeñou un papel central ao presentar a situación ante a Valedora do Pobo, solicitando a súa intervención.
20 de noviembre de 2023
festa corsaria marín

A celebración da Festa Corsaria en Marín durante os días 18, 19 e 20 de agosto suscitou inquedanzas e accións por parte do Bloque Nacionalista Galego (BNG), que busca acceder a información crucial vinculada ás contratacións e xestións asociadas a este evento. A falta de transparencia por parte do Concello de Marín xerou preocupación, levando ao BNG a solicitar a intervención da Valedora do Pobo.

Lucía Santos, portavoz municipal do BNG, desempeñou un papel central ao presentar a situación ante a Valedora do Pobo, solicitando a súa intervención baseándose no artigo 77 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local. Destacando a falta de acceso a información esencial relacionada coa Festa Corsaria, o BNG presentou varias solicitudes dende o 24 de agosto.

Admite a trámite a reclamación do BNG

A resposta positiva da Valedora do Pobo, admite a trámite a reclamación do BNG, recoñecendo a gravidade da falta de transparencia por parte do goberno municipal do Partido Popular (PP). A Valedora do Pobo outorgou un prazo ao Concello de Marín para proporcionar a información solicitada.

Lucía Santos compartiu coa institución documentos que apoian a evidencia da falta de colaboración por parte do goberno municipal. Este xesto reforza a posición do BNG subliñando a necesidade de rendición de contas por parte do goberno local e evidenciando a obriga que este ten de proporcionar información
aos grupos da corporación municipal.

A transparencia constitúe un pilar esencial para asegurar o correcto funcionamento da democracia local. O BNG continúa a súa loita decidida por fortalecer este principio fundamental na xestión pública, reiterando o seu compromiso de traballar a prol dun goberno local que renda contas de maneira
aberta e responsable.

Deja un comentario

Don't Miss