La Asociación pola defensa da Ría insta a crear una Entidade Naturale para Tambo

APDR insta crear una Entidade Naturale de Interese Local (ENIL) que blinde a la Ría contra las acciones que degraden su «maltratada singulariade» y evitar de este modo usos indebidos.
24 de noviembre de 2023
isla de tambo

La Asociación pola defensa da Ría, que forma parte de la Comisión de Seguimiento de la Isla de Tambo desde su constitución, ha manifestado en un comunicado «a necesidade de dar prioridade a súa defensa ambiental, vía adoptada por unanimidade no seo da comisión desde o momento que se aprobou o traspaso da titularidade da illa ao Concello de Poio». En este sentido, APDR insta crear una Entidade Naturale de Interese Local (ENIL) que blinde la Ría contra las acciones que degraden su «maltratada singulariade» y evitar de este modo usos indebidos que puedan entrar en colisión con el espíritu del Pliego de Concesión de Titularidad firmado entre la Escuela Naval Militar y el Concello.

«Na APDR estamos convencidos de que a ENIL potenciará a Illa coma un espazo natural único, posibilitará a recuperación dun ecosistema hoxe ocupado polo eucalipto ou a acacia, e favorecerá o deleite, a observación e a aprendizaxe da natureza, deixando a acción humana nun segundo plano e, en todo caso, aprendendo dos usos tradicionais que a veciñanza de Combarro daba a Illa para sacar sustento alimentario da terra e do mar, sen alterar a súa conservación ambiental e paisaxística», aseguran.

Propuestas hoteleras

Desde la APDR, especifican que «non entendemos os titubeos observados agora na Comisión, que semella deixar nun segundo plano a creación da ENIL para potenciar un Plan de Usos no que, ao noso entender, existen propostas (é o caso das instalacións hoteleiras…) que entran en contradición con esta protección ambiental que reivindicamos e cos criterios establecidos no momento da cesión ao Concello».

La Asocación defiende el hábito natural que ha mantenido siempre la Isla de Tambo y que no pueder ser amenzados ni por la acción de la mano del hombre ni por Ence. «Na APDR sabemos que a figura xurídica da ENIL obriga a tomar medidas de conservación e protección de hábitats naturais, uns hábitats que a día de hoxe están ameazados, entre outras cousas pola contaminación procedente do emisario de ENCE, emprazado nas inmediacións da illa e que impide a aplicación dunha figura de protección de rango superior», aclaran.

«Sabemos tamén que a Xunta de Galicia debe dar a conformidade a esta ENIL e decidir sobre a súa conformidade ou rexeitalo e optar pola continuidade da degradación da nosa illa. Agardemos que, nesta ocasión, aposte pola defensa do interese común fronte á defensa dos intereses particulares dunhas poucas persoas», concluyen.

Deja un comentario

Don't Miss