O BNG, apoiado polo PSOE, volve demandar aseos autolimpábeis

A proposta, que conta co respaldo do BNG e do Partido Socialista Obreiro Español de Galiza (PSdeG-PSOE), busca dar resposta ás necesidades fisiolóxicas dos veciños.
15 de noviembre de 2023
aseos públicos autolimpiables

No recente pleno do 9 de novembro, o grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG) presentou unha moción crucial para a instalación de baños públicos autolimpábeis no Paseo Alcalde Blanco e outro lugar por determinar. Esta proposta, que conta co respaldo do BNG e do Partido Socialista Obreiro Español de Galiza (PSdeG-PSOE), busca dar resposta ás necesidades fisiolóxicas dos veciños, e pretende ser financiada a través de subvencións da Deputación de Pontevedra ou da Xunta de Galicia.

De maneira sorprendente, o grupo municipal do Partido Popular (PP) votou en contra, argumentando que xa existen baños públicos na Praza de Abastos, nas cafeterías do Paseo Alcalde Blanco e na finca de Briz. Sen embargo, a realidade é que estas instalacións non están dispoñibles todo o tempo e non son accesibles para todas as persoas.

Actitude construtiva

O BNG, cunha actitude construtiva, propuxo realizar unha proba inicial cunha unidade, comprometéndose a instalar unha segunda se a experiencia resultaba positiva. Desafortunadamente, esta suxestión foi exeitada de forma contundente polo PP. Este rexeitamento levanta cuestións fundamentais sobre a priorización do posible comportamento incívico duns poucos sobre os dereitos e necesidades da maioría da veciñanza de Marín.

A Real Academia Galega define o «civismo» como «a calidade do cidadán que cumpre cos seus deberes e responsabilidades como tal». Felizmente, a inmensa maioría da nosa cidadanía amosa comportamentos cívicos, mentres que os casos incívicos son a excepción. Non podemos deixar que a preocupación por actitudes incívicas se sobrepoña ás necesidades e dereitos da comunidade.

A preocupación manifestada polo PP sobre posibles actos incívicos e vandalismo nos baños autolimpábeis reflicte unha desconfianza nas medidas de seguridade incorporadas nestas instalacións modernas. Con todo, non debemos permitir que esta inquedanza obstaculice as melloras necesarias para
a nosa comunidade. A proposta de limitar o progreso por temor a comportamentos negativos podería levarnos a decisións que non aborden axeitadamente os desafíos.

Por exemplo, se algunhas plantas desaparecen ocasionalmente dos xardíns e maceteiros, non deberíamos deixar de plantalas; se algúns contedores de recollida de lixo son danados por individuos irresponsables, non deberíamos retirar todos para evitar que os danen; e se hai vehículos que impactan contra os bolardos de protección para os peóns, non deberíamos deixar de instalalos. É responsabilidade da administración local garantir o mantemento e coidado dos bens públicos municipais, incluídos estes
baños, e é crucial apoiar solucións que enfoquen directamente o comportamento incívico mentres continuamos mellorando as nosas instalacións e servizos para o benestar colectivo da veciñanza.

En definitiva, a posición do PP, baseada nunha resistencia infundada, parece priorizar os posibles actos incívicos duns poucos sobre os dereitos e necesidades da maioría dos cidadáns de Marín. O BNG continuará traballando para propoñer solucións que melloren a calidade de vida da nosa comunidade,
a pesar das adversidades. Como dixo o poeta Robert Lee Frost, «Dous camiños bifurcaron nun bosque e eu tomei o menos transitado. E iso cambiouno todo». Creemos que é hora de tomar ese camiño menos transitado para lograr un cambio significativo.

Deja un comentario

Don't Miss