El PSOE de Marín denuncia «el descontrol de las horas extras del Concello»

Los socialistas de Marín aseguran que hay personal que ha realizado 722 horas en 2023 cuando el máximo por persona asciende a 80 horas al año.
13 de enero de 2024
marín un xeito de ser concello de marín

Los socialistas de Marín aseguran que hay personal que ha realizado 722 horas en 2023 cuando el máximo por persona asciende a 80 horas al año. Para Manuel Pazos, voceiro do PSOE de Marín, “o que sucede no Concello de Marín non ten nome. O gobierno local permite que haxa funcionarios que chegaron a realizar 722 horas extras o ano pasado cando o seu máximo legal son de 80h . É inaudito e escandaloso ter que aboar semellante cantidade de horas extras”.

El informe de Intervención municipal no puede ser más contundente respecto al descontrol del gobierno local respecto a la gestión de horas extras de la plantilla municipal. Según advierten los propios servicios municipales, “faise constar que este empregado excede o límite legal anual de horas extraordinarias previsto no TRET (Texto Refundido do Estatuto dos Traballadores), e incluíndo o presente mes no que vai de ano leva realizadas un total de 722 horas».

Corregirlo y retribuirlo

En este sentido, advierten que «o número de horas por servicios extraordinarios acumulados por este traballador en un semestre debe ser analizado con carácter urxente e prioritario polo órgano competente. A xuizo de esta intervención esta situación non debe manterse sendo preciso que o órgano competente adopte as medidas pertinentes para correxir esta circunstancia con carácter indemorable aos efectos de dar cumprimento a normativa de aplicación”.

Los socialistas de Marín esgrime que “neste caso non se trata dunha situación excepcional senón que ven sendo reiterada no tempo. Reiterase o manifestado en informes anteriores en relación ao incumprimento da normativa de seguridade laboral e descanso».

Y Sostienen, además, que “na maior parte dos casos non se detallan e/ou motivan axeitadamente os traballos efectuados, polo que resulta imposible acreditar a necesaria e/ou efectiva realización destes. Pero este caso, pese a ser o máis escandaloso, non é nin moito menos o único; outros traballadores municipais realizaron 549h, 442h ou 425h. En total menciona o informe da existencia de 39 empregados que excederon en 2023 das 80 hors extras, o que fala da situación de descontrol que se vive no Concello de Marín».

Deja un comentario

Don't Miss