O Concello redacta o proxecto da senda peonil na estrada do Pazo en Ardán

A redacción deste proxecto levouse a cabo co apoio das axudas destinadas aos concellos adheridos á Rede Ágora, da que Marín forma parte desde 2020. No futuro, o Concello seguirá traballando para buscar fondos para a execución do proxecto, cuxo orzamento de licitación ascende a máis de 856.000 euros.
16 de enero de 2024
playa marín paseo
La nueva senda peatonal de Ardán se unirá a la peatonal del vial a las playas.

O Concello de Marín pretende continuar co seu programa de melloras nas infraestruturas viarias do municipio, traballando pola mobilidade cómoda e uns servizos públicos de calidade. Isto permitirá que os veciños tanto do centro urbano como do rural utilicen diversos medios de transporte, sempre primando a seguridade.

Por este motivo, a goberno local encargou a redacción do proxecto de construción dunha senda peonil na estrada do Pazo, en Ardán. Esta vía é imprescindible, que une Xuncal e O Pazo, e as beirarrúas son o único medio de comunicación peonil nas súas marxes. Na actualidade, esta zona carece de sinalización, o seu pavimento é irregular e non ofrece condicións de seguridade e accesibilidade para garantir un tránsito seguro.

Cemiterio de Ardán

A intervención proxectada consiste na creación dun carril segregado do tráfico rodado, coa incorporación de zonas compartidas onde sexa necesario, obrigando aos vehículos a reducir a velocidade ata os 20 quilómetros por hora.

Adicionalmente, realizarase a adecuación do entorno na entrada do Cemiterio de Ardán, mellorando a súa accesibilidade e recuperando o espazo circundante. A senda continuarase instalando un paso de peonil sobreelevado. No marco desta intervención tamén se rehabilitará o pavimento da vía destinado a vehículos, garantindo que todo o tramo estea en óptimas condicións.

O concelleiro de Medio Rural, Pablo Novas, afirmou: “Agora temos xa o proxecto listo para poder empezar a buscar financiación para executalo, que será unha das nosas prioridades”. Lembrou que a redacción deste proxecto foi posible grazas a unha subvención da Deputación de Pontevedra destinada a este fin, que se concede aos concellos adheridos á Rede Ágora, da que Marín forma parte desde 2020.

Deja un comentario

Don't Miss